Buro

VAN ONDERZOEK

TOT UITVOERING

 

MODAR is een Belgisch ontwerpbureau gespecialiseerd in conceptvorming, ontwerp, visualisatie en uitvoering van architectuurprojecten. Door een continu onderzoek naar vernieuwende concepten en een moderne bouwterminologie trachten we hedendaagse relevante oplossingen te bieden voor vormelijke en programmatorische vraagstukken binnen het kader van de Architectuur en de Stedenbouw.

MODAR heeft reeds meerdere jaren praktijkervaring in particuliere en groepswoningbouw, commerciële en publieke gebouwen, educatie en ziekenzorg, kantoren, landschappelijke projecten en stedenbouwkundig onderzoek. Dit zowel als autonoom architectenbureau als in freelance samenwerking met grotere Architectenbureaus.

 

MODAR biedt naast zijn commerciële diensten ook een open platform voor onderzoek en educatie. Zowel ruimte als tijd wordt ter beschikking gesteld voor socio-educatieve doelen. We schrijven reflectieteksten naast actuele gebeurtenissen, organiseren brainstormsessies en buurtoverleg, en voeren ontwerpend onderzoek. We specialiseren ons hierbij voornamelijk in de ruimtelijke programmatie van zorg-vraagstukken en de herontdekking van de publiek-private ruimte.

 

Copyright © All Rights Reserved